Đăng ký nhà hàng

Orderfood.vn là một platform bao gồm website và mobile app cung cấp dịch vụ đặt hàng và giao hàng trực tuyến (đồ ăn, đồ uống, thực phẩm) từ các nhà hàng tới cho khách hàng, với nhóm khách hàng mục tiêu là những người nước ngoài sống và làm việc tại Việt Nam cũng như các khách du lịch nước ngoài tới Việt Nam.

Tôi là chủ nhà hàng/cửa hàng thực phẩm và tôi muốn gia nhập Orderfood.vn

Họ tên

Tên nhà hàng

Địa chỉ nhà hàng

Điện thoại

Email

Thành phố

Địa chỉ nhà, quận huyện

Ghi chú

1800 6934