Giải quyết khiếu nại

Quy trình giải quyết khiếu nại tại SGD TMĐT Orderfood.vn như sau:

Bước 1: Thành viên có thể gửi ý kiến đóng góp hoặc đơn khiếu nại thông qua email….. hoặc gửi thư qua đường bưu điện về địa chỉ trụ sở chính của SGD TMĐT Orderfood.vn. Để nhanh nhất và thuận tiện, thành viên có thể gọi điện trực tiếp đến Hotline:18006934.

Bước 2: Sau khi tiếp nhận đơn khiếu nại, SGD TMĐT Orderfood.vn sẽ tiến hành điều tra, xác minh, phân tích và đánh giá đơn khiếu nại của Thành viên.

Bước 3: Sau khi xác minh rõ vấn đề khiếu nại, SGD TMĐT Orderfood.vn sẽ tổng hợp thông tin và căn cứ theo quy định để xử lý và giải đáp khiếu nại của khách hàng.

Bước 4: SGD TMĐT Orderfood.vn sẽ có văn bản trả lời hoặc trả lời cho Thành viên thông qua những phương tiện khác như email, điện thoại, fax. Nếu khiếu nại có tính chất phức tạp và cần thêm thời gian để giải quyết và trả lời cho Thành viên một cách rõ ràng, SGD TMĐT Orderfood.vn sẽ trực tiếp liên hệ với khách hàng để gia hạn thời gian trả lời.

Bước 5: Kết thúc

1800 6934